Pirátská loď Racek
DEMO EFEKTIVNÍHO ÚŘADU
Marie Slušná (Zrzavá Mary)
Účet: - 453 Kč
Tady budete moci změnit u úřadů adresu svého trvalého bydliště. Korespondenční adresu. Počet psích miláčků a číslo účtu. Zbytek za Vás zjistíme automaticky z databází státu.
Jméno: Marie Slušná
Rodné číslo: 925114/1234
Účet k výplatě dávek: 123456789/0000
Bydliště: Chaluhová 4... Změnit (nezapojeno)
atd atd
OK