Pirátská loď Racek
DEMO EFEKTIVNÍHO ÚŘADU
Marie Slušná (Zrzavá Mary)
Účet: - 453 Kč
Z loňského příjmu ve výši 345.678 Kč odvádíte státu tyto daně (vše vyřizuje Váš zaměstnavatel LOVCI-PEREL s.r.o.):
845 Kč / měsíčně - záloha na daň z příjmů (0,3%)
2.345 Kč / měsíčně - sociální pojištění (0,8%)
123 Kč / měsíčně - zdravotní pojištění u VZP Změnit
Z majetku odvádíte státu tyto daně:
12 Kč / měsíčně - daň z nemovitosti (pozemek: Pláž milenek, KÚ Praha, 35 m2)
Městu Praha odvádíte tyto městské poplatky:
20 Kč / měsíčně - poplatek za psa (2 ks)
80 Kč / měsíčně - poplatek za odpady
Zpět